Privacybeleid

Laatst aangepast op 24-02-2024

Privacybeleid

1. Bedrijfsinformatie

Wij zijn Classigogo ('Bedrijf', 'wij', 'ons', of 'onze'), een bedrijf geregistreerd in Nederland op Laaresstraat 9, Enschede, Overijssel 7514ZA. Ons BTW-nummer is NL004990932B57.

2. Classigogo’s verantwoordelijkheden

Voor alle in deze Privacy Verklaring genoemde activiteiten en doeleinden treedt Classigogo op als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en Verenigd Koninkrijk Algemene Verordening Gegevensbescherming (VK AVG).

3. Welke persoonlijke gegevens verwerkt Classigogo?

Classigogo verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten van Classigogo en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf direct aan Classigogo verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Classigogo verwerkt.

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw zakelijke telefoonnummer;
 • Uw zakelijke e-mailadres;
 • Login-gegevens van uw account;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het creëren van een account op onze website, in schriftelijke correspondentie en via telefonisch contact.

Als u de website van Classigogo gebruikt, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Uw locatiegegevens;
 • Uw gegevens over uw activiteiten op onze websites;
 • Uw internet browser en apparaat type.

4. Verwerkt Classigogo gevoelige persoonlijke gegevens?

De websites, diensten en producten van Classigogo zijn niet gericht op activiteiten waarvoor bijzondere categorieën persoonsgegevens moeten worden verwerkt. Classigogo verzoekt u daarom dergelijke informatie niet te verstrekken.

Verder heeft Classigogo geen enkele intentie om persoonsgegevens te verzamelen over website gebruikers die minderjarig zijn, ook niet als ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Classigogo kan helaas niet controleren of een website gebruiker minderjarig is en daarom adviseert Classigogo ouders of voogden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens van minderjarigen door Classigogo worden verwerkt.

5. Waarvoor verwerkt Classigogo uw persoonsgegevens?

Indien u een aanvraag doet om klant te worden of als klant gebruik maakt van de diensten van Classigogo, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om uw aanvraag te beoordelen;
 • Om de gebruikersovereenkomst op te stellen en uit te voeren;
 • Om toegang tot de dienst te verlenen;
 • Voor het sturen van informatie over de dienst en updates en/of wijzigingen daaraan;
 • Om contact met u op te nemen in verband met uw ervaring met onze producten en diensten en om u te informeren over andere nieuwe of relevante Classigogo producten of diensten;
 • Om analyses uit te voeren voor statistische en analytische doeleinden;
 • Om ondersteuning te bieden (zoals per e-mail en telefoon via onze klantenservice).

Classigogo verwerkt persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst, op basis van wettelijke verplichtingen, voor de uitvoering van taken in het algemeen belang en het nastreven van gerechtvaardigde belangen.

Als Classigogo uw persoonsgegevens wil verwerken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, zal Classigogo dit alleen doen wanneer wij uw toestemming hebben verkregen of wanneer wij gerechtvaardigde belangen hebben, indien wettelijk vereist. U kunt uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij dit doen op basis van gerechtvaardigd belang. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking, en evenmin van invloed is op de verwerking van uw persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere wettelijke grondslagen dan toestemming. U kunt uw toestemming intrekken via de afmeldlink in onze e-mails, indien van toepassing. Anders kunt u uw verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar mart@classigogo.nl. Als u als onze klant uw toestemming voor marketing gerelateerde doeleinden intrekt, kunnen we nog steeds contact met u opnemen over product functionaliteit of -updates, beveiligings updates, antwoorden op klantenservice verzoeken of andere transactionele, niet-marketing gerelateerde of administratieve doeleinden.

6. Hoe lang bewaart Classigogo uw persoonsgegevens?

Classigogo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke termijn voorschrijft of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld.

7. Hoe beveiligt Classigogo uw persoonsgegevens?

De bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor Classigogo. Classigogo heeft daarom verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Classigogo gebruikt bijvoorbeeld netwerksegmentatie, technieken zoals firewalls, anti-DDoS-systemen en monitoring van bestandsintegriteit, sterke authenticatie, versleutelde overdracht van informatie, monitoring en alarmering, en best practices uit de branche voor adequate encryptie en systeemconfiguratie.

8. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, overdracht van of bezwaar tegen de persoonsgegevens die Classigogo verwerkt, tenzij Classigogo deze rechten niet kan uitoefenen op grond van een wettelijke verplichting of wanneer er uitzonderingen van toepassing zijn.

U kunt uw verzoek tot uitoefening van uw privacyrecht(en) sturen naar mart@classigogo.nl. Classigogo wenst er zeker van te zijn dat dit verzoek van u afkomstig is en dat u bent wie u zegt te zijn. Als wij niet direct kunnen verifiëren dat u het bent, kan Classigogo u om aanvullende gegevens vragen, zoals een kopie van uw legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart). Mocht Classigogo u om een kopie van uw ID vragen, zorg er dan voor dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zijn gemaskeerd ter bescherming van uw privacy. Classigogo zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst op uw verzoek reageren, tenzij het verzoek van dien aard is dat wij die termijn met nog eens twee maanden mogen verlengen.

9. Hoe kunt u contact opnemen met Classigogo?

Als u vragen heeft over hoe Classigogo omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar mart@classigogo.nl.

Als u van mening bent dat Classigogo uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of als u niet tevreden bent met het antwoord van Classigogo op uw vraag of verzoek, kunt u een klacht indienen bij de desbetreffende toezichthouder (in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens).